„THINK GREEN“ Каузата на Метод

Какво означава „THINK GREEN“ ?
– Според нас в Метод да „МИСЛИШ ЗЕЛЕНО“ означава
„Всяко поколение да оставя планетата ни в по-добро състояние от предното.“

Ние в Метод, можем да помогнем на всеки да „МИСЛИ ЗЕЛЕНО“ в 3 основни направления:

Направление 1

Енергия от неизчерпаеми и възобновяеми източници

Направление 2

Намаляване разхода на енергия

Направление 3

Намаляване на Вредните емисии в околната среда

Как ще ви помогнем:

Направление 1

За да го направим, първо ние в Метод, трябва да сме наясно с двете понятия на „Направление 1“ – неизчерпаеми и възобновяеми енергийни източници.
Имената на двете понятия сами показват смисъла си, затова по-важно е да ви кажем, кои са тези източници:

НЕИЗЧЕРПАЕМИ източници на енергия на нашата планета са:

 • Слънчевата енергия
 • Земната топлина и магнетизъм
 • Океанските приливи и вълнения
 • Вятърът

ВЪЗОБНОВЯЕМИ (възобновяват се в рамките на 1 – 2 поколения ) източници на енергия са:

 • Биомасата – най-общо казано всички живи организми

Мисля, че вече сами се досещате как Ви помагаме в това
направление: продукти използващи БИОМАСА или СЛЪНЦЕТО .

Направление 2

Какво означава „намаляване разхода на енергия“ е също ясно, но
за да се случи това, трябва да се подобри КПД-то на системата:

 1. Намаляване на загубите при преобразуване на енергията
  ( в нашата тематика – изолация )
 2. Максимално ефективен процес по преобразуване на енергията
  ( светлина в ел. енергия, биомаса в топлина, ел. енергия в топлина, общо взето схванахте смисъла )
 3. Намаляване загубите при преноса на енергия ( отново изолация )

Ще Ви помогнем и в това направление:
Климатиците, който Ви предлагаме, преобразуват максимално ефективно топлината енергия от околната среда. Пелетните съоръжения също са много по-ефективни от конвенционалните решения за горене на биомаса. Разбира се и вие можете да си помогнете освен с горе изброените неща, с подобряване изолацията на вашата сграда или помещение.

Направление 3

Ние в Метод разбираме, че намаляването на вредните емисии не означава само изхвърляне на по-малко изгорели газове в атмосферата, а е един много по-сложен процес. Например:

 • Забелязали ли сте, че зимата в града е по-топло от в полето. Това се дължи на отделените от отоплените сгради топлинни емисии.
 • Друг пример е Емисиите от замърсени води, които да си го кажем честно тровят ВСИЧКО ЖИВО.
 • Така можем да продължим до безкрай, но мисля, че ви дадохме достатъчно идеи.

Как ще ви помогнем тук?
Климатиците които ви предлагаме да закупите са с фреони, които замърсяват по-малко. По-ефективни са – черпят по-малко енергия в сравнение с по-старите климатици, а топлят/охлаждат еднакво.
Пелетните съоръжения също замърсяват по-малко – няма сажди и черни пушеци, горят по-малко гориво, а топлят даже и повече.

Благодарим ви от сърце, че отделихте време за нашата Кауза
– Всяко поколение да оставя планетата ни в по-добро състояние от предното!

Ето какво мислят и други хора за „THINK GREEN“